Manicure Kombinowany i połączenie technik

• Podstawy dezynfekcji i sterylizacji BHP w salonie kosmetycznym
Budowa paznokcia naturalnego

• Przeciwskazania, zmiany i patologie płytki paznokciowej - zmiany bakteryjne, wirusowe, grzybicze i nabyte.
Poparzenia termiczne i chemiczne.
Proces polimeryzacji - najczęstsze błędy
Omówienie produktowe - keratolityk, dehydrator, produkt adhezyjny, produkty podstawowe i pomocnicze w systemie hybrydowym
Omówienie pracy frezarką – manicure frezarkowy z odpowiednim doborem frezów i obrotów.
Bezpieczny manicure tradycyjny przy użyciu narzędzi – nożyczki vs cążki oraz zastosowanie keratolityka.
Specyfikacja baz hybrydowych i ich zastosowanie w pracy salonowej.
Praca na modelce - wykonanie pełnego zabiegu manicure z dostosowaniem techniki pracy uwzględniającej anatomię wałów i rodzaj skóry z wykończeniem hybrydowym z zachowaniem linii światła
Ocena pracy własnej, omówienie błędów, dokumentacja fotograficzna
 

Żel od podstaw

• Podstawy dezynfekcji i sterylizacji BHP w salonie kosmetycznym
• Budowa paznokcia naturalnego 
• Przeciwskazania, zmiany i patologie płytki paznokciowej 
• Proces polimeryzacji - najczęstsze błędy 
• Omówienie produktowe (keratolityk, dehydrator, produkt adhezyjny, produkty podstawowe i pomocnicze w systemie żelowym

• Specyfikacja żeli poziomujących i niepoziomujących
• Prawidłowa budowa paznokcia przedłużonego – migdał salonowy klasyczny vs boczna strona vs kwadrat
• Prawidłowe podcinanie i podkładanie formy z uwzględnieniem anatomii paznokcia naturalnego i kształtu docelowego przedłużenia
• Wybór kształtu z uwzględnieniem budowy paznokcia naturalnego 
• Praca z zaciskarką - paznokcie  tunelowe
• Technika piłowania - schemat 
• Wykończenie stylizacji - aplikacja koloru z linią światła 
• Podsumowanie pracy, ocena błędów, dokumentacja fotograficzna 

System Akrylożelowy Formy górne vs dolne

• Właściwości i specyfikacja pracy w systemie akryżelowym
• Możliwości w zastosowaniu produktów akrylożelowych, formy dolne vs formy górne 
• Formy górne - opis kształtów, dopasowanie do naturalnego paznokcia, omówienie skuteczności do zastosowania technologii form górnych,  prawidłowa aplikacja produktu na paznokcia i na formę
• Praca praktyczna na modelce - przedłużenie paznokci techniką akrylożelową z uwzględnieniem nabytej wiedzy i umiejętności w wybranym kształcie
• Omówienie i podsumowanie rezultatu pracy własnej, dokumentacja fotograficzna 
 

Doszkolenie techniczne MINI form - 5 kształtów

• Omówienie kryteriów podkładania i podcinania formy wraz z analizą anatomii paznokci naturalnych oraz kształtu docelowego 
• Omówienie techniczne kształtów : 
- Migdał klasyczny,
- Migdał rosyjski,
- Migdał klasyczny z boczną stroną,
- Salonowy kwadrat klasyczny i zawężony
• Różnice i podobieństwa, kryteria łączące i aspekty odróżniające poszczególne kształty w stylizacji paznokci 
• Praca praktyczna wybraną techniką, ocena i dokumentacja fotograficzna 

French Konstrukcyjny Classic vs Decor

• Omówienie french jako stylizacji symetrycznej, matematycznej, analiza budowy łożyska - praca z coverem i dostosowanie długości wolnego brzegu.
• Szkice, systemy i proporcje jako wyznacznik efektu. Najczęściej popełniane błędy . 
• Omówienie produktowe - dobór produktów o odpowiednim progu pigmentacji.
• French + akwarium. Połączenia kolorystyczne, zastosowanie produktów do frencha dekoracyjnego - odpowiedni dobór technik. 
• Wtopienia, elementy dekoracyjne, możliwości artowe w stylu decor.
• Praca praktyczna na modelce w wybranym kształcie w stylizacji Decor French 
• Ocena pracy praktycznej, analiza błędów i dokumentacja fotograficzna

Technika One stroke

• Wprowadzenie do świata Nail Art - omówienie techniki One stroke 
• Technika One stroke w pracy praktycznej - praca na wzornikach. 
• Omówienie produktowe, artery, multiarty, pigmenty, palety kolorów. 
• Klasyfikacja, odpowiedni dobór i przygotowanie pędzli. 
• Budowa kompozycji elementy pierwszo, drugo i trzecioplanowe. 
• Światłocień, tonacja, odcień .
• Prawidłowe mieszanie kolorów - koło kolorów 
• Wykonanie kompozycji florystycznych na tipsach. 
• Fotografia pracy szkoleniowej